Opleiding

Bij ARA zetten we in op cohesie tussen de radioamateurs. Zowel de Basisvergunning, de Novice als de HAREC komen aan bod. We voeren een inclusief beleid. Voor onderstaande types vergunning geven wij dus ook de nodige lessen. Wenst u verdere info? Neem dan contact op met een bestuurslid.

De Basis-vergunning geeft je de mogelijkheid om op een eenvoudige en relatief eenvoudige manier een radioamateur-zendvergunning te behalen. Het examen bestaat uit 2 delen: een praktische proef die afgelegd kan worden na afloop van een opleiding gegeven in een UBA-sectie (lokale afdeling) en een theoretisch examen afgenomen door het BIPT. De opleidingen in de UBA-secties bereiden u zowel voor op de praktische proef als op het BIPT examen. Met een slaagpercentage van ruim 90% hebben onze opleidingen hun degelijkheid bewezen. Houders van een basis-vergunning hebben met een beperkt zendvermogen toegang tot quasi alle radioamateur-banden tussen 3,5 MHz (80 m) en 440 MHz (70 cm). Deze vergunning staat toe om vanuit het Belgisch grondgebied de hobby uit te oefenen.

De Novice-vergunning is een nieuwe vergunning, die tussenin de basisvergunning en de HAREC zit. Deze vergunning is internationaal geharmoniseerd (CEPT) en staat u dus ook toe om van buiten de landsgrenzen de hobby uit te oefenen.

De HAREC is de meest complete vergunning.

De HAREC-vergunning geeft onbeperkte toegang tot alle radioamateur-banden. De leerstof voor het examen omvat gevorderde kennis in verband met reglementering, elektriciteit, elektronica in het algemeen en HF-toepassingen in het bijzonder, modulatie en de-modulatie, zenders en ontvangers, transmissie-lijnen en antennes, propagatie van radio-golven, digitale signaalverwerking, meet-toestellen en meten, EMC, veiligheid.

Al deze leerstof is bevat in het “HAREC HANDBOEK” uitgegeven door de UBA kan verkregen worden via ons.

Houders van een HAREC-vergunning krijgen toegang tot niet minder dan 23 radioamateur-banden tussen 135 kHz en 250 GHz. Verder mag de houder van een HAREC-vergunning zelf zend-toestellen ontwerpen en bouwen alsook bestaande toestellen wijzigen.

Verder wordt de Belgische HAREC-vergunning via CEPT aanbevelingen T/R 61-01 en T/R 61-02 in de meeste Europese landen (en tal van niet-Europese landen) erkend en kan men zonder verdere formaliteiten gedurende een periode van 3 maanden vanuit deze landen actief zijn of, als men er langer verblijft, zonder bijkomende examens af te leggen een buitenlandse vergunning aanvragen.