Woord van de CM

Welkom op de website van de lokale UBA sectie Actieve Radio Amateurs.We behartigen en bevorderen de beoefening van radiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

Onze sectie is opgericht in 2017, met als doel actieve radioamateurs in Vlaanderen te groeperen.

Vanuit een no-nonsens gedachte is de oprichting van deze sectie gebaseerd op 2 pijlers: enerzijds het verenigen van operatoren die graag in team of in sectieverband aan nationale -en internationale wedstrijden deelnemen en anderzijds het mobiliseren van een steeds groter wordende groep van ON3 gelicentieerde radioamateurs die vaak in andere clubs in de kou blijven staan. Al jaren kampen we in onze hobby met teloorgang van kennis en expertise. We zijn er van overtuigd dat de het voorbestaan van het radio- amateurisme grotendeels in de handen van de basis gelicentieerden ligt…

hand in hand

voeten op de grond

echt en oprecht

enthousiast en toekomstgericht

zijn de waarden die we hoog in het vaandel dragen.

ON1 tot ON9, voel je aangesproken? Heb je een idee, een plan, een visie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. In onze club is plaats voor elk aspect van de hobby en het zou ons verbazen dat er in onze club geen plaats zou zijn om jouw ambities waar te maken. Onze jonge sectie telt al meer dan 55 leden waarvan we met enige trots vermelden dat 7 vrouwelijke zend radioamateurs, in een voornamelijk old-man-hobby, tot ons midden behoren …

Namens het bestuur, de voorzitter, de CM, Tommy (ON4TV)